راش فرودگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

این یک فرودگاه دیوانه است ... و شما دوباره 'مسئول! هیچ کس دوست حلق آویز در اطراف در فرودگاه، بنابراین کمک به مسافران این پرواز بالا زمان مدیریت بازی رسیدن به مقصد خود را با بیشترین سرعت ممکن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Timing ManagementAirportRush