واحه فرودگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

مجموعه ای در سالن فرودگاه، فرودگاه واحه زمان مدیریت بازی که در آن شما باید به مشتریان همه تنقلات، نوشابه ها و مواد خواندن آنها تمایل به نگه داشتن متر در شادی خود را بالا می باشد.

با این حال، که نه همه که 'مورد نیاز است. شما همچنین باید مطمئن شوید تمام ظروف استفاده می شود، لیوان، فنجان، روزنامه ها و مجلات هستند دور پاک کند. همانطور که شما هر چند سطوح پیشرفت، باید برای مقابله با مسافران بیشتر و بیشتر در یک بار.

آیا می توانم شما را مدیریت مطالبات از همه مسافران را در سالن فرش قرمز'و اطمینان از آنها انجام پروازهای خود را از دست ندهید همین ؟ با افزایش سختی به پیشرفت سطح، واحه فرودگاه را حفظ خواهد کرد'خدمت' تا سرگرم کننده


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AdverManagementAirportOasis