جنون فرودگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

بازی کنترل ترافیک فرودگاه هوایی سرگرم کننده و بسیار اعتیاد آور است. نگه داشتن هواپیما از هم جدا شده توسط زمان برخاست و تاکسی گواهی عدم سوء پیشینه که به شما بدهد. اجازه دهید ورود خود را پرواز به باند فرودگاه، اما اصلا دریغ به آنها را بالا بکشد اگر شما احساس می کنید که وجود دارد فضای کاملا به اندازه کافی نخواهد بود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionAirportMadness