هوا هاکی جام جهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

آن س 'زندگی سخت ضربه، به عنوان هر گونه هوا هاکی طرفدار شما را

به جای اهداف نتیجهی بگویید، این بازی هوا هاکی است همه چیز در مورد از بین بردن حریف خود را' مکعب قبل از زمان ' است. اسلم جن با پتک خود. انجام این کار با استفاده از ماوس خود را سریعتر حرکت موس خود را، قدرت ضربه هم بیشتر شما. پخش برای اولین بار به نابود کردن تمام حریف برنده 'مکعب


کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

ArcadeHockeyWorld