ماجراجویی زمان پریدن فین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   26942 86.5% with 311 votes

راه اندازی فین به عنوان آنجا که می توانید به پادشاه یخ به نجات شاهزاده خانم! بر روی دکمه شروع بازی کلیک کنید به بازی، مطمئن شوید که مرورگر شما اجازه می دهد پنجره. بعد از کلیک بر "شروع بازی " پنجره وجود دارد

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی

Adventure TimeAdventureJumpingFinn