ماجراجویی در برکه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

بچه قورباغه در برکه از دست داده بود. لطفا کامل این ماجرا هیجان و کمک به او را به عقب بر گردیم خانه. مراقب موانع و انتخاب کنید تا ابزار مفید برای کمک به او را از طریق دریافت کنید. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت می کند.

AdventureEvadeWaterFishObstacleCollecting Pond