Nâng cao quân đội đào tạo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   73 70% with 10 votes

Nó 's thời gian để trở về nhà giết, người lính. Chúng tôi 'đã mở rộng và cải thiện cơ sở thử nghiệm của chúng tôi để xem nếu bạn' lại là tốt nhất của tốt nhất. Rõ ràng các phòng, sử dụng lựu đạn nếu tỷ lệ cược nhìn quá nhiều. Là tốt nhất!

Điều khiển:
Chuột để nhắm và bắn.
WSAD để di chuyển.
Không gian để ném lựu đạn

Army Aiming Action ShootingAdvancedTraining