بازیگر نقش مکمل زن لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این مد جدید و بازی حرفه ای، شما یک دختر است که حرفه ای در کسب و کار فیلم و شیک لباس می پوشن. یک بازیگر بودن آسان نیست، شما باید به مطالعه و شانس. بدون شک، نگاه شیرین و لذت بخش کمک می کند تا به یک حرفه ای درخشان.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpActress