Aces Squares Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Các đối tượng của trò chơi này là để xoay Aces cho đến bốn Aces cùng loại thành bốn góc của một hình vuông. Quảng trường có thể có bất kỳ kích thước và định hướng. Bấm để xoay Aces và nhấn vào nút mũi tên ở bên trái để thay đổi hướng xoay vòng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid AcesSquares