ריבועי אסים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

מטרת המשחק הזה היא לסובב את האסים עד ארבעה אסים מאותו הסוג בצורת ארבע הפינות של ריבוע. הכיכר יכולה להיות בכל גודל וכיוון. הקש כדי לסובב את האסים ולחץ על לחצני החצים בצד השמאל כדי לשנות את הכיוון של סיבוב.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleAndroid AcesSquares