ACES مربع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف از این بازی است به چرخش ACES تا چهار ACES از همان نوع چهار گوشه یک مربع را تشکیل می دهند. مربع می توانید از هر اندازه و جهت گیری باشد. به چرخش ACES و کلیک بر روی دکمه های فلش در سمت چپ برای تغییر جهت چرخش، ضربه بزنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid AcesSquares