Ace Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Thế lực thù địch đang cố gắng xâm nhập vào cơ sở của chúng tôi và ăn cắp công nghệ của chúng tôi! Đặt và nâng cấp tháp của bạn một cách khôn ngoan để giữ chúng tại vịnh!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

StrategyActionDefensePurchase Equipment UpgradesTower