Đảo học viện Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   83 72.73% with 11 votes

Chơi Đảo Academy - một trò chơi từ Đại học Cambridge ESOL là kiểm tra kỹ năng tiếng Anh của bạn. Giúp đỡ những người nước ngoài khám phá trái đất và xem như thế nào cao, bạn có thể ghi bàn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

WordsEducationalAdventureAlienQuizzAdverAcademyIsland