Về lợn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Một chút heo con đã làm rất nhiều điều xấu và kết thúc đi đến địa ngục. Nhưng cô không nản lòng và cố gắng trốn thoát. Giúp cô đặt một tốc độ kỷ lục.

Điều khiển:

nút chuột trái, không gian hoặc Up - Chuyển .

EscapePlatformsAnimalJumpingAndroid Girls