درباره خوک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

یک کمی پیگگی بسیاری از چیزهای بد و به پایان رسید تا رفتن به جهنم. اما او دلسرد نشده و تلاش برای فرار. راهنما او را به قرار دادن یک رکورد سرعت.

کنترل بازی:

سمت چپ ماوس را فشار دهید، فضا و یا - رفتن .

EscapePlatformsAnimalJumpingAndroid Girls