Xơ chuối Tapulte Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Khởi động máy phóng và thu thập càng nhiều loài động vật như bạn có thể.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ThrowingCollecting AnimalAndroid DefaultAbacaTapulte