Một kỳ nghỉ ở Bahamas Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Một kỳ nghỉ ở Bahamas là nơi lớn nhất được! Hãy chắc chắn rằng ăn mặc của bạn cho môi trường xung quanh, một điểm đến kỳ nghỉ tuyệt vời thực sự sẽ cho phép bạn thể hiện trang phục mới của bạn. Đặt cùng một số trang phục cho kỳ nghỉ tuyệt vời này. Một khi bạn đã chọn tất cả các phụ kiện của bạn, bạn có thể thấy tất cả họ đều cùng nhau trên bạn ở Bahamas!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào và thông qua tóc nổi, quần áo, và các tùy chọn phụ kiện.

Dress UpHolidayFashionGirlStyleDress UpBeachBahamas