تعطیلات در باهاما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

تعطیلات در باهاما بزرگترین محل می شود! اطمینان حاصل کنید که خود را در لباس پوشیدن برای محیط اطراف، یک قسمت را تعطیلات فوق العاده واقعا باید به شما اجازه می دهد برای نشان دادن لباس های جدید خود را. کنار هم قرار دادن برخی از لباس برای این تعطیلات بزرگ است. هنگامی که شما تمام لوازم جانبی خود را انتخاب، شما می توانید ببینید که چگونه همه آنها با هم در نگاه شما در باهاما!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpHolidayFashionGirlStyleDress UpBeachBahamas