داستان اژدها 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   257 78.13% with 32 votes

ساخت اژدها خود را در این بازی آنلاین اژدها ساز رایگان از ADragonGame.com است. اژدها خود و از تن رنگ های مختلف و سبک های بصری را انتخاب کنید. تاریخ جامعه در A اژدها Game.com و بازی جالب دیگر آزاد اژدها بازی های خالق و ملاقات دوستان جدید در امروز!

کنترل بازی:
ساخت اژدها خود را با تغییر رنگ ها و گزینه از سمت چپ. با کلیک بر روی فلش به طور خاص تغییر رنگ و یا از ویژگی های اژدها و یا با کلیک بر روی دایره در وسط را انتخاب کنید تمام قطعات (سر، بدن بالا، دم، پاها جلو، گردن، پا عقب). با کلیک بر روی دکمه در سمت راست و پایین به پرواز اژدها خود را. دوباره کلیک کنید برای بازگشت اژدها خود را به حالت استراحت خود.

DragonDecorateAndroid Story