سردستهزنان خواننده اپرا خدایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

صدها نفر از شاهان و قهرمانان را از طریق سالن های او به دنبال مشاوره و دانش منتقل می شود. مشاور شخصی هزاران نفر از مردم: برو پس از راز زندگی او بوده است. این هدایای کولی جوان به او عقل دادم به میل خود، اما همه او را در بازگشت در جایی که او می تواند در سبک و لوکس زندگی می کنند می پرسد.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpFashionGirlMysteryStyleClothesDressDress UpTravelWorldDivaDivines