یک روز در ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

دختر ناز در یک روز گرم به دنبال یک ساحل و مایل به روز می شود در لباس پوشیدن. او واقعا دوست دارد به انجام قایقرانی و او احتمالا برای رفتن برای یک سواری پس از یک روز خوب زیر نور خورشید بروید. آیا شیکاگو بزرگ سرگرم کننده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsBeach