888ladies משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

במשחק הזה אתה 'מחדש נערת לוטו. יש לך את המספר הזוכה o המסך. את הכדורים ייפלו מהתקרה. לתפוס אותם לנוע הגברת שלך משמאל ומימין. אם מספרך יש "תפס נוכח בשילוב המנצח, אתה צריך לקחת את הכדור לצינור עם סימן V. אם זה 's לא שם, אתה צריך לקחת אותו לצינור X.

בקרות משחק:
שמאל / מקשי חצים -. העבר
מקש רווח - לזרוק את הכדור.

BallGirlTiming Girls888ladies