7 عناصر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

پیدا کردن اختلاف بین دو عکس بسیار مشابه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleElements