5 phút To Kill Yourself - Sân bay bản Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   44172 85.96% with 513 votes

Giết mình trong vòng 5 phút sau khi đến tại sân bay. Khám phá và tìm cách sáng tạo để chết.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BloodFunnyViolenceMinutesKillYourselfAirportEdition