4x4 מפלצת 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

לנהוג במשאית מפלצת גדולה על הרים, מכוניות ומכשולים אחרים תוך שמירה על המשאית שלך מאוזנת. להשלים כל רמה בזמן הקצר ביותר ולהימנע מתרסק לניקוד גבוה יותר.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג ולאזן את המשאית.

DrivingRacingObstacleBalancingTruckMonster