4x4 توسط هیولا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

رانندگی کامیون هیولا بزرگ بیش از کوه ها، ماشین ها و موانع دیگر در حالی که نگه داشتن کامیون خود را متعادل است. تکمیل هر سطح در کوتاه ترین زمان و اجتناب از توفنده نمره بالاتر.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون.

DrivingRacingObstacleBalancingTruckMonster