4NR משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

משחק המבוסס על משלי

15:24 הנתיב של חיים מוביל לעלייה הזהירה, כי הוא עלול להתרחק מתחת שאול.

בקרות משחק:
מקשי חצים

- לזוז.
מקש Z - קפיצה.
מקש X -. כוכב שימוש

ArcadeAdventureActionPlatforms