4 عناصر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   248 75% with 32 votes

بدبختی تا پادشاهی سحر و جادو اتفاق افتاده دوباره! جذابیت بی دقتی ساخته شده است که قبلا شگرف ابری جهان باستان، مملو از تاریکی و ناامیدی. چهار جن از عناصر قدرت سحر و جادو خود محروم شده اند. قهرمان پادشاهی به دنبال: مجموعه ای از جن از زمین، هوا، آتش و آب های آزاد، و بازگرداندن کتاب سحر و جادو در عاقبت به گیج مشهور Playrix است!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultElements