3D Pool nhanh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Kiểm tra kỹ năng và độ chính xác của bạn trên bàn hồ bơi nhỏ và nồi tất cả các quả bóng của bạn vào lỗ nhỏ trong trò chơi này thách thức hồ bơi 3D

Điều khiển:
Xác định góc - Di chuyển trái và phải chuột
Xác định điện - Di chuyển chuột lên xuống
Bắn - Kích đúp vào cây cơ bida

Sports PoolQuick