3D پشتیبانی از چهار مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   166 72.73% with 22 votes

مسابقه را از طریق برخی از چارچوب های دشوار همانطور که شما همه چیز را از این شانس خود را به عنوان یک چهار نهایی مسابقه دوچرخه.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو فاصله
- ترمز.

DrivingSportsRacingObstacleQuad