طراحی آشپزخانه 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   127 63.16% with 19 votes

سبک و طراحی این آشپزخانه دوست داشتنی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDecorateGirlsKitchenDesign