3D خشمگین راننده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

قطره همه چیز و چک کردن این خنک بازی های ماشین 3D با بسیاری از achivements ها. این ها 'به نام 3D درایور خشمگین و آن 4 سطح عالی است. به منظور پایان یک سطح شما باید برای اولین بار برخی از ماموریت را به پایان برساند. هر سطح دارای ماموریت های دیگر است.

کنترل بازی:
فلش به حرکت، ESC برای خروج، P به مکث و M به قطع صدا

DrivingObstacleFurious-driver