299 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Máu và rất nhiều của nó!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Action