21 Jump Street - Tìm các bảng chữ cái Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   245 82.76% with 29 votes

Các bảng chữ cái được ẩn trong bốn hình ảnh. Họ có thể trong một hoặc tất cả các hình ảnh. Tất cả bạn phải làm là tìm thấy chúng và kiếm được điểm số. Vui chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

LettersAndroid Hidden ObjectsJumpStreetFindAlphabets