21 پرش به خیابان ها - پیدا کردن الفبای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   245 82.76% with 29 votes

حروف در چهار عکس پنهان شده است. آنها ممکن است در یک یا تمام تصاویر. همه شما باید انجام دهید این است پیدا کردن آنها و کسب نمره. از آن لذت ببرید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

LettersAndroid Hidden ObjectsJumpStreetFindAlphabets