2070 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một platformer thiết lập trong một thế giới đen tối. Nhân loại đã giúp một trí tuệ nhân tạo. Bây giờ, nó là bổn phận của một robot nhỏ để tiêu diệt mà trí tuệ nhân tạo.

Điều khiển:
Trong game

Adventure Action Platforms