200 دستاوردها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

شما 'دوباره یک زنبور عسل دوستانه، جمع آوری عسل برای دوستان خود به اتاق باز است. آیا می توانم هر 200 دستاوردهای شما کسب درآمد؟ موفق باشید!

کنترل بازی:

فلش / WASD = حرکت

AdventurePlatformsCollecting Funny