1001 شبهای عربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2266161 93.37% with 2427 votes

در آن بیابان عربستان پر از گنجینه های اسرار آمیز که شما برای taking.Uncover به رمز و راز از سعودی، افسانه شده توسط افسانه است. در نظر گرفتن 3 کاشی در یک ردیف به آنها را حذف کنید از شبکه. جمع آوری اشیاء ویژه از بین بردن کاشی زیر و اجازه دادن به آنها را به پایین قرار می گیرند. پاک کردن تمام اشیا مخصوص سطح را به پایان برساند، سپس ادعا می کنند که ثروت خود را!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android 1001ArabianNights