100 Quà tặng Giáng sinh vui Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

100 Quà tặng Giáng sinh vui vẻ là một chủ đề trò chơi Giáng sinh, khi bạn cần phải đóng vai trò của ông già Noel. Ở đây bạn cần phải cung cấp quà tặng cho trẻ em. Chính xác hơn bạn chơi trò chơi, điểm số diệu Bạn sẽ nhận được.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillChristmasGiftsXmas