BED✰HOGG بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Bedhogg یکی از بازی های خوشمزه ترین خوب خارج وجود دارد. کنترل تنگ و گرافیک فوق العاده هستند. شما حتی نمی خواهد باور است که این بازی در 48 ساعت طبق معمول به هر Ludum ساخته شده بود جرات مربا همیشه. در این بازی، شما را مجبور به ضربه حریف خود را با یک بالش در سر و تماشای همه کسانی که پرهای انجام چیزی که خود!

کنترل بازی:
دستورالعمل: کلید های arrow: حرکت حمله متهم: W حمله به طور منظم: D پرتاب یک شما همچنین می توانید یک کنترل ایکس باکس 360 استفاده کنید.

Action