زامبی پرش بازی

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به زامبی به عنوان بالا که ممکن است. جمع آوری مغز. دوج محور و اره.

کنترل بازی:
در بازی

گذرگاه طاقدار زامبی پرش