Hot Mobile Version

เล่น ตี Hogs พื้น เกมตอนนี้!

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

เล่น ตี Hogs พื้น

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   40 100% with 4 votes

ใช้ค้อนของคุณเพื่อตีหมูพื้นดินที่ปรากฏขึ้นจากหลุมให้คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเอา​​ชนะพวกเขาจุดคะแนนโดยการตีเป็นหมูพื้นดินมากเท่าที่คุณสามารถก่อนที่เวลาหมด.

ตัวควบคุมเกม:

เกมนี้เล่นโดยใช้เมาส์เพียง.

การกระทำสัตว์หญิง

ตี Hogs พื้น