Tây Intruder Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mua vũ khí và bắn những kẻ xâm nhập phía tây, giết tất cả các kẻ xâm nhập phía tây trước khi họ phá hủy ngôi nhà của bạn.

Điều khiển:
Trong game

Chụp Phòng thủ mouse Skill Phòng thủ người chăn bò