Intruder המערבית משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

קנה נשק ולירות הפורץ מערבה, להרוג את כל הפורץ מערבה לפני שהם להרוס את הבית שלך.

בקרות משחק:
במשחק

יְרִי הֲגָנָה מיומנות עכבר לְהַגֵן בּוֹקֵר