غرب مزاحم بازی

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خرید سلاح و شلیک مزاحم غرب، کشتن همه از مزاحم غرب قبل از آنها خانه خود را از بین ببرد.

کنترل بازی:
در بازی

تیراندازی کردن دفاع مهارت موس دفاع گاو چران