Hot Mobile Version

เล่น อุลตราแมน 6 เกมตอนนี้!

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

เล่น อุลตราแมน 6

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   549 85.71% with 63 votes

งวดที่ 6 ของเกมอุลตราแมน อีกครั้งเป็นอุลตราแมนต่อสู้และช่วยเหลือเมืองกับศัตรูของคุณ

ตัวควบคุมเกม:
ผู้เล่น 1... เธ W, A, S, D - Move เธ J, K, L - โจมตี
U, I, O - ทักษะพิเศษ

ผู้เล่นที่ 2: br < > ปุ่มลูกศร - ย้าย
Numpad 1-3 -. โจมตี
Numpad 4-6 -. ทักษะพิเศษ

ศึกการกระทำอุลตราแมน

อุลตราแมน 6