Triadz! بازی

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دوار گروه از مثلث، گرفتن چهار یا بیشتر از یک رنگ به آنها را ناپدید می شوند. برای تکمیل سطح در این بازی پازل بزرگ شما نیاز به حذف مثلث تحت فریم طلایی رنگ شود. 70 سطح، گرفتن بیشتر و بیشتر پیچیده تن از لذت در حالی که بازی های uber بازی منطق Triadz به ارمغان بیاورد!

کنترل بازی:
در بازی

پازل مهارت موس تطابق بلوک