Tree Tower Defense Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một trò chơi độc đáo nơi bạn xây dựng tháp trên dưới cùng của cành cây để ngăn chặn những tảng đá rơi xuống.

Điều khiển:
Trong game

Chiến lược Phòng thủ mouse Skill Phòng thủ Tháp quốc phòng