درخت برج دفاع بازی

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی منحصر به فرد که در آن شما ساخت برج ها در پایین شاخه های درختان برای جلوگیری از سقوط تخته سنگ.

کنترل بازی:
در بازی

استراتژی دفاع مهارت موس دفاع دفاع در برج