تکامل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هدف شما در این بازی این است که به رشد سوسک، سوسک نژاد و برای تولید سوسک نهایی. شما باید پس از این اشکالات به نگاه، آنها را، آنها را سرگرم و تمیز کردن پس از آنها. نه چندان آسان. رشد اشکالات، نژاد اشکالات، فروش اشکالات، خرید اشکالات، اشکالات تکامل، اشکالات نژاد، مبارزه با اشکالات. در این بازی شما مشغول را برای مدت طولانی نگه دارید. می تواند به شما اشکالات خود را زنده نگه دارید و موفقیت در جهان اشکال؟

کنترل بازی:
در بازی

شبیه سازی مدیریت